När ens kollega anlitar en knodd i Costa Rica att spela in ett litet pepptalk inför resan.